THẦY, CÔ DÙNG TRÀ!

Thông tin

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy MÁI NHÀ CHUNG MÀU XANH của Đỗ Văn Mười như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hân hạnh đón tiếp:

  0 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  Bing dịch Yahoomail Google search Google dịch

  Chào mừng quý vị đến với blog Mái nhà chung màu xanh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  OUR GREEN HOUSE TRÒN 8 TUỔI <16/06/2010 - 16/06/2018>

  Xây dựng trường học thân thiện

  Xay_dung_KH trong nha truong PT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:41' 26-10-2017
  Dung lượng: 5.0 MB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  Xây dựng kế hoạch trong nhà trường phổ thông
  Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục
  1. Khái niệm xây dựng kế hoạch:
  1.1. Định nghĩa:
  Xây dựng kế hoạch là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ( thời hạn, tốc độ, tỉ lệ cân đối) về sự phát triển một quá trình và định ra những phương tiện cơ bản để thực hiện có kết quả những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đó. Nói một cách đơn giản, xây dựng kế hoạch là quyết định trước xem sẽ phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai sẽ làm cái đó.
  Xây dựng kế hoạch bao gồm các bước: tiền kế hoạch, chẩn đoán, hình thành bản kế hoạch, hoàn chỉnh bản kế hoạch.
  Chúng ta đang ở đâu?
  Chúng ta muốn đi đến đâu?
  Chúng ta đến đó bằng cách nào?
  Làm thế nào ta biết ta đã tới nơi?
  Xây dựng kế hoạch cần phải trả lời 4 câu hỏi:
  1.2.Bản chất của xây dựng kế hoạch
  1.3. ý nghĩa của xây dựng kế hoạch
  Cho phép nhà quản lí, cơ quan quản lí tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu của hệ thống, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của hệ thống, của tổ chức trong giai do?n th?c hi?n kế hoạch.
  Hình thành các nỗ lực có tính phối hợp. Nó chỉ ra con đường đi cho cả nhà quản lí lẫn từng thành viên, từ đó họ biết họ phải đóng góp gì để đạt mục tiêu.
  Giảm thiểu hoạt động trùng lặp, chồng chéo và dư thừa, tạo khả năng hoạt động và sự dụng nguồn lực một cách có hiệu quả.
  Giảm thiểu sự bất trắc bằng cách dự đoán những bất định, những thay đổi, tìm phương án đối phó với những bất định và những thay đổi đó.
  1.3. ý nghĩa của xây dựng kế hoạch
  Hình thành mục tiêu làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá (ngoài và trong).
  Là phương tiện thực hiện dân chủ hóa giáo dục và dân chủ hóa quản lí nhà trường một cách có hiệu quả.
  Người quản lí có cái nhìn tổng quan về hệ thống, làm việc chủ động và tự tin hơn.
  1.3. ý nghĩa của xây dựng kế hoạch
  2. Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch
  II. Xây dựng kế hoạch ở trường phổ thông
  1. Nhiệm vụ của xây dựng kế hoạch ở trường PT
  2. Các loại kế hoạch ở trường phổ thông.
  Kế hoạch năm học: Kế hoạch này đi sâu vào các mặt dạy - học và giáo dục cùng các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với các chủ trương chỉ đạo hằng năm của Bộ.
  3. Nội dung kế hoạch năm học
  Một số yêu cầu cơ bản khi xây dựng kế hoạch năm học:

  Thể hiện nhiệm vụ năm học của ngành, kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế nhà trường.

  Thể hiện tính toàn diện, cân đối của các nhiệm vụ; nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm; cân đối giữa nhu cầu và khả năng, nhi?m v? v biện pháp.

  Biện pháp phong phú, hệ thống, tích cực, cụ thể, thiết thực.

  Thể hiện quyết tâm cao của tập thể sư phạm.

  Trình bày rõ ràng, cụ thể, khoa h?c.
  một số phương án xây dựng kế hoạch năm học trong trường phổ thông
  A. Đặc điểm tình hình nhà trường:
  Về năm học trước.
  Về năm học mới: quy mô trường lớp; đội ngũ CB, GV, CNV về mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu so với yêu cầu; học sinh; điều kiện vật chất, các lực lượng giáo dục,....
  Nhận định chung về đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn; mặt mạnh, yếu; thời cơ, thách thức của nhà trường, những vấn đề nhà trường cần quan tâm trong năm học mới.
  Các căn cứ xây dựng kế hoạch và bối cảnh năm học
  Phương án 1:
  B. Nhiệm vụ năm học:
  1. Mục tiêu: nêu bật được những kết quả cần đạt được về các hoạt động giáo dục, các điều kiện cần xây dựng.
  a. Thực hiện PCGD trong cộng đồng dân cư; phát triển số lượng; duy trì sĩ số, chống lưu ban, bỏ học.
  Thực hiện chỉ tiêu, số lượng HS.
  Thực hiện kế hoạch PCGD.
  Hiệu quả đào tạo.
  Thực hiện quy chế tuyển sinh,
  2. Nhiệm vụ và các biện pháp cụ thể:
  b. Bảo đảm chất lượng của quá trình giảng dạy - giáo dục, thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường.
  Hoạt động và chất lượng giáo dục đạo đức cho HS.
  Hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các môn văn hóa.
  Hoạt động và chất lượng các hoạt động giáo dục khác.
  c. Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh
  Phân công, sử dụng đội ngũ, trong đó có đội ngũ CBQL v giỏo viờn, nh?t l giáo viên cốt cán.
  Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng; đảm bảo về tư tưởng, trình độ v nang l?c, đồng bộ về cơ cấu.
  Xây dựng phong cách của người giáo viên, tập thể sư phạm.
  Nâng cao đời sống GV, tạo điều kiện cho đội ngũ yên tâm làm việc.
  d. Xây dựng môi trường giáo dục thống nhất.
  f. Cải tiến quản lí nhà trường.
  Xây dựng kế hoạch, kiểm tra nội bộ, thông tin.
  Quản lí GV, NV.
  Quản lí hành chính, tài chính, ti sản của nhà trường.
  Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với CB, GV, NV, HS và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.
  Công tác tham mưu. Xã hội hóa giáo dục.
  Quản lí và tổ chức giáo dục HS.
  C. Tổ chức thực hiện
  1. Phân công chuyên môn.
  2. Kế hoạch tháng:

  Các căn cứ xây dựng kế hoạch và bối cảnh năm học
  Phương án 2:
  A. Đặc điểm tình hình nhà trường
  B. Nhi?m v? kế hoạch năm học
  1. Nhi?m v? chung
  2. Nhi?m v? cụ thể:
  a. Thực hiện PCGD trong cộng đồng dân cư; phát triển số lượng; duy trì sĩ số, chống lưu ban, bỏ học.
  b. Bảo đảm chất lượng của quá trình giảng dạy - giáo dục; thực hiện mục tiêu kế hoạch đào tạo của NT.
  Hoạt động và chất lượng giáo dục đạo đức cho HS.
  Hoạt động và chất lượng giáo dục giảng dạy, học tập các môn văn hóa
  Hoạt động và chất lượng giáo dục các hoạt động giáo dục khác.
  c. Xây dựng tập thể sư phạm v?ng mạnh.
  d. Xây dựng CSVC - kĩ thuật.
  e. Xây dựng môi trường giáo dục thống nhất.
  f. Cải tiến quản lí nhà trường.
  g. Mục tiêu khác
  h. Các chỉ tiêu chung và chỉ tiêu thi đua (T?p th?, cỏ nhõn)

  C. Các biện pháp chủ yếu
  Nhóm biện pháp nõng cao ch?t lu?ng cỏc ho?t d?ng chuyên môn
  Tổ chức công tác BDCM, NV.
  Tổ chức đăng kí giờ dạy tốt.
  Làm đồ dùng dạy học.
  Viết SKKN.
  Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
  Nhóm biện pháp v? cụng tỏc d?ng viờn khen thu?ng
  Động viên, khuyến khích về tính thần.
  Thưởng bằng tiền hoặc hiện vật.
  Tổ chức thi đua "hai tốt".
  Tổ chức các hội thi.
  C. Các biện pháp chủ yếu
  Nhóm biện pháp qu?n lớ tổ chức - hành chính
  Xây dựng nề nếp dạy, học và công tác.
  Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá.
  Xây dựng chế độ kiểm tra.
  Nhúm bi?n phỏp tang cu?ng co s? v?t ch?t
  Nhóm biện pháp d?i m?i cụng tỏc quản lí
  Kế hoạch, kiểm tra nội bộ, thông tin.
  Quản lí GV, NV.
  Quản lí hành chính, tài chính, tài sản của NT.
  Thực hiện chế độ chính sách của NN đối với CB, GV, NV, HS và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động NT.
  Công tác tham mưu. XHH GD.
  Quản lí và tổ chức GD HS.
  D. Tổ chức thực hiện
  1. Phân công chuyên môn.
  2. Kế hoạch tháng:

  4. Tiến độ và các bước xây dựng kế hoạch.
  4.1. Tiến độ xây dựng và giao chỉ tiêu phát triển và chỉ tiêu điều kiện.
  4.2. Các bước xây dựng kế hoạch năm học.
  Chuẩn bị
  Soạn thảo kế hoạch
  Thông qua dự thảo kế hoạch.
  + Trước chi bộ
  + Thảo luận ở các đơn vị; lấy ý kiến của các lực lượng giáo dục.
  + Tổ chức HN CB-GC=CNV.
  Hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch, báo cáo cấp trên.
  5.Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học
  Tiếp nhận các nguồn lực.
  Phổ biến rõ nội dung kế hoạch. Giao nhiệm vụ cho từng đơn vị.
  Cụ thể hóa kế hoạch bằng việc xây dựng kế hoạch 1 số hoạt động chính, các chương trình, đề án thực hiện kế hoạch.
  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch. Tổ chức duyệt kế hoạch.
  Cụ thể hóa kế hoạch năm học bằng các kế hoạch tháng, tuần v cỏc k? ho?ch tri?n khai c? th?.
  Tiến hành chỉ đạo điểm, lấy kinh nghiệm chỉ đạo tri?n khai ton tru?ng.
  5.Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học
  Kết hợp với các đoàn thể phát động các phong trào thi đua. Sửa đổi, bổ sung các định mức, đòn bẩy kích thích việc thực hiện kế hoạch.
  Tạo điều kiện để đơn vị, cá nhân thực hiện kế hoạch.
  Bố trí, sắp xếp các đơn vị và các cá nhân.
  Giám sát tiến trình công việc.
  Tích cực tham mưu với các cấp nhằm huy động các nguồn lực.
  Sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch.

  6. Hồ sơ sổ sách trong trường tiểu học
  6.1.Nhà trường: (Điều lệ trường TH mới). Sổ đăng bộ
  Sổ theo dõi kết quả phổ cập GDTH ĐĐT và các hồ sơ có liên quan đến công tác phổ cập
  Kế hoạch công tác: KH chung, các kế hoạch cụ thể đối với từng hoạt động giáo dục (Thực hiện các các cuộc vận động, HSG; phụ đạo HSY; GD thể chất; Ytế học đường; HĐGDNGLL; các hội thi; Xây dựng THTT,HSTC; LĐVS; Tăng cường CSVC; XHHGD; BDGV; Xây dựng trường chuẩn QG…)
  Sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh, Hồ sơ HSKT (nếu có)
  Học bạ;
  Sổ theo dõi và lưu trữ công văn đi, đến…
  Sổ nghị quyết
  Sổ quản lí CBGV, nhân viên: Lí lịch trích ngang, đánh giá chuyên môn, khen thưởng, kỷ luật; đánh giá chuẩn NN…
  Sổ quản lí tài sản, tài chính, XHHGD

  6.2. Tổ chuyên môn
  Kế hoạch Tổ chuyên môn, các kế hoạch cụ thể đối với một số hoạt động trọng tâm cơ bản (BD HSG, phụ đạo học sinh yếu; HĐGDNGLL; BDGV); Kế hoạch BDHSG-PĐHSY có thể kết hợp với KH chung song phải cụ thể nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện. Kế hoạch HĐNGLL và BDGV phải xây dựng riêng, có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo cấu trúc đã hướng dẫn.
  Nghị quyết các cuộc họp và các hồ sơ có liên quan đến các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh
  Theo dõi tổng hợp (có thể tách thành sổ riêng)
  Kiểm tra, đánh giá giáo viên
  Hồ sơ Lưu chuyên đề, các văn bản chỉ đạo chuyên môn

  6.3. Giáo viên
  Giáo án (bài soạn hoặc KH dạy học), Đăng kí chương trình.
  Kế hoạch chủ nhiệm,
  Sổ ghi nghị quyết các cuộc họp và các hồ sơ có liên quan đến các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh
  Sổ học tập bồi dưỡng và tự bồi dưỡng (có thể tách riêng)
  Sổ liên lạc
  Sổ dự giờ
  Sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh
   
  Gửi ý kiến